środa, 25 maja 2016

Stawianie ploty Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Konstrukcja plot plastykowe na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Ogrodzenie z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ploty PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane balaski z plastyku na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak projektowane ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz